FAQ

Je možné ve výzvě ERDF výzva pro VŠ – kvalita pořizovat vybavení pro školicí centrum, ve kterém budou probíhat školení o bezpečnosti? Např. notebooky, projektory, specifické pomůcky k tématu bezpečnosti apod.?

Pořizování vybavení do prostor pro tato školení je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.