FAQ

Je možné v souladu s Příručkou postupů otevřené vědy využít k vytvoření Plánu pro správu dat (Data management plan; DMP) aplikaci Data Stewardship Wizard namísto protežovaného vzoru DMP vytvořeného pro Horizon Europe?

Ano, žadatelé mohou tento nástroj využít. Součástí nástroje je i šablona pro DMP podle podmínek Horizon Europe.