FAQ

Je možné v rámci stanovení jednotkové sazby pro mzdové náklady jednotlivých členů odborného týmu v rozpočtu projektu kombinovat způsoby uvedené v PpŽP (např. různí partneři zapojení do projektu budou využívat různé metody (někdo a1) někdo b2))?

Ano, pro mzdy odborného týmu je možné volit způsob stanovení mzdy/platu a1), a2) nebo b2), dle typu pozice a potřeb žadatele/partnera.