FAQ

Je možné v rámci rozpočtu projektu hradit i drobné vybavení např. notebooky, tiskárny, projektory, stoly apod. pro realizační tým projektu?

Zmíněné vybavení je možné hradit z přímých výdajů projektu v případě, že se jedná o vybavení pro členy hlavního projektového týmu. Vybavení pro členy podpůrného projektového týmu příjemce hradí z prostředků na paušální náklady, blíže viz kap 8.2.3 PpŽP – specifická část. Pro úplnost uvádíme, že náklady na nákup kancelářského materiálu, USB flash disky a další nosiče dat jsou hrazeny z paušálních nákladů vždy.