FAQ

Je možné v projektu výzvy ESF+ realizovat i studentské mobility (např. jednosemestrální) na zahraniční vysoké školy, či jsou podporovány pouze výjezdy akademických pracovníků?

Studentské stáže jsou podporovány v rámci aktivit č. 5 a 6. Samotná realizace studentských stáží může být hrazena z paušálu, žádný indikátor ve výzvě není zaměřen na jejich monitorování.