FAQ

Je možné v případech opakujících se textů ve studii proveditelnosti v rámci jednotlivých výzkumných záměrů (podkapitoly 11.x) odkazovat na již uvedenou informaci v podkapitole jiného výzkumného záměru nebo toto není možné?

V případě duplicitních informací je možné se odkázat na informace uvedené v předešlých výzkumných záměrech, případně v jiné kapitole Studie proveditelnosti. Vždy je však třeba dbát na to, aby vše bylo pro hodnotitele snadno dohledatelné a přehledné.