FAQ

Je možné, v návaznosti na omezení maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu, modifikovat obsah investic plánovaných v rámci mezinárodního peer-review v roce 2021?

V rámci výzvy není definována povinnost, aby investiční aktivity realizované v rámci projektů výzvy přesně odpovídaly investičním plánům uvedeným v rámci mezinárodního peer review v roce 2021, byť se tento soulad v zásadě předpokládá. Účelnost a potřebnost konkrétních investic bude předmětem věcného hodnocení projektové žádosti. Pokud by se investice měly výrazně od plánovaných lišit, doporučujeme do studie proveditelnosti doplnit vysvětlení změny v přístupu.