FAQ

Je možné uvádět do žádosti o podporu i objekty, které nejsou uvedeny v aktuální pasportizační tabulce?

Do žádosti o podporu (a souvisejících příloh) je možné v odůvodněných případech uvádět i objekty, které prozatím nejsou uvedeny v pasportizačních tabulkách (např. objekt, který má být vybavován z projektu, avšak je budován z jiných prostředků).