FAQ

Je možné uskutečnit komunitní setkání s rodiči a veřejností o víkendu?

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablona a jejich věcný výklad nespecifikuje pro účely realizace komunitních setkání v rámci šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání možnou dobu konání těchto setkání. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností je možné uskutečnit také o víkendu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.