FAQ

Je možné realizovat aktivitu Mobility odborného týmu – výjezdy v zemi, která se nenachází v příloze výzvy č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu pro výzvu SHUV?

V případě, že se daná země nenachází v Příloze č. 3 výzvy, resp. není možné ji vybrat z číselníku výjezdových destinací Kalkulačky mobilit, je nutné se obrátit s dotazem na svodný e-mail výzvy SHUV@msmt.cz. Řídicí orgán OP JAK následně individuálně posoudí možnost výjezdu a případně rozhodne o zařazení země do příslušné kategorie dle hodnoty korekčního koeficientu cílové destinace.