FAQ

Je možné realizovat aktivitu in-kind příspěvek na základě bilaterální dohody mezi českou VVI a zahraniční infrastrukturou?

Pravidla výzvy neomezují formu právního zakotvení členství ČR nebo velké výzkumné infrastruktury v mezinárodní výzkumné infrastruktuře, do které je in-kind příspěvek vkládán. Tento vztah tedy může být zajištěn např. i bilaterální dohodou.