FAQ

Je možné realizovat aktivitu č. 1 Řízení projektu i mimo území ČR?

Ano, v případě zapojení zahraničního subjektu jako partnera s finančním příspěvkem je možné aktivitu č. 1 realizovat i mimo ČR, a to na území EU či na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa, a to ke dni vyhlášení výzvy, a na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.