FAQ

Je možné pro pracovníky, kteří nejsou označeni jako excelentní/klíčoví, využít stanovení mzdy/platu metodou b2, i když překračuje mzdu, kterou by tento pracovník měl dle ISPV?

V případě využití metody b2) se již nerozlišuje, zda se jedná o excelentní/klíčové pracovníky nebo „neklíčové pracovníky“. V případě využití metody b2) je hodinová sazba vypočtena na základě doložených podkladů a již není dále posuzována v návaznosti na kódy ISPV.