FAQ

Je možné neuvádět v rámci uzavřené smlouvy s příjemcem voucheru konkrétní pravidla zadávání veřejných zakázek, ale pouze uvést informaci, že příjemce voucheru se řídí zákonem o ZZVZ?

Výčet pravidel k zadávání veřejných zakázek, kterými je třeba se řídit při realizaci projektu/voucheru, uvede příjemce ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve výzvě k předkládání žádostí, blíže viz i doporučení ŘO pro voucherové výzvy (o vydání na webu budou příjemci informováni).