FAQ

Je možné do rozpočtu projektu uvést nižší měsíční částku na administrativní tým, než která je vypočtena Kalkulačkou jednorázové částky (b1) v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“?

Nikoliv. Částka uvedená v rozpočtu projektu musí být v souladu s vypočtenou částkou dle přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále je „kalkulačka“). Tzn., částku, která je uvedena v kalkulačce v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“, uvádí žadatel do rozpočtu projektu, a to společně s údajem o počtu kalendářních měsíců realizace projektu.