FAQ

Je možné do přílohy žádosti o podporu „Realizační tým“ uvést pro pozici administrativního týmu, jenž je součástí hlavního projektového týmu, vyšší úvazek, než je pro tuto pozici uveden v příloze žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)?

Ano, je to možné. V tomto případě je však nezbytné rozdělit v příloze žádosti o podporu „Realizační tým“ úvazek dané pozice do dvou řádků, přičemž v jednom řádku bude uvedena totožná výše úvazku, která je stanovena v příloze Kalkulačka jednorázové částky (b1). V dalším řádku pak bude uvedena zbývající část úvazku dané pozice a u této části úvazku bude v příloze Realizační tým uveden způsob stanovení sazby dle možnosti „Paušální náklady nebo jiný zdroj“. Tímto zápisem bude zachován soulad informací uvedených v žádosti o podporu a jejích přílohách v době jejího podání.