FAQ

Je možné do indikátoru 210 181 Počet příspěvků na odborných akcích započítat i příspěvky na akcích organizovaných příjemcem/partnerem projektu?

Ano, je to možné v případě, kdy se bude jednat o akci pro odbornou veřejnost, příspěvek bude prokazatelně věcně souviset s podpořeným projektem, autorem příspěvku je člen odborného týmu a bude prezentován členem odborného týmu, popřípadě zástupcem instituce příjemce/partnera.