FAQ

Je možné aktivitu in-kind realizovat formou finančního vkladu do zahraniční infrastruktury?

Nikoliv, to možné není. Z definice in-kind příspěvku vyplývá, že se jedná o věcný příspěvek.