FAQ

Je možné, aby byla cílová hodnota indikátoru 527 052 a 527 053 nižší, než výchozí hodnota těchto indikátorů?

Ano, teoreticky může nastat situace, kdy cílová hodnota těchto indikátorů bude nižší než výchozí hodnota. V takovém případě je nutné tuto skutečnost vysvětlit v popisu cílové hodnoty v ISKP21+ a případně také ve Studii proveditelnosti.