FAQ

Je kvalifikaci vedoucího výzkumného záměru možno doložit i spoluprací se zahraničními výzkumníky, která vyústila ve společné publikace? Jedná se též o 3 publikace za období od roku 2016?

Formu doložení zahraniční spolupráce specifikuje závorka v kap. 5.7 v Aktivitě 3 PpŽP – Specifická část, tj „výzkumník musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí nebo dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D studia či po jeho skončení v délce min. 12 měsíců nebo krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci v obdobné délce kumulativně, případně pracovní zkušenost v aplikační sféře v zahraničí v dané výzkumné oblasti, kde se zabýval výzkumem, popřípadě spolupráce se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace)“. Co se týká publikací, které vznikly mezinárodní spoluprací, není definováno, že musí patřit mezi 3 nejvýznamnější publikace od r. 2016.