FAQ

Je do položky Jednorázové částky – administrativní tým možné zahrnout i jiné pozice než ty, které jsou vyjmenovány v aktivitě č. 1 Řízení projektu?

Nelze. Položka rozpočtu Jednorázové částky – administrativní tým je určena výhradě pro pozice vyjmenované v aktivitě č. 1 Řízení projektu. Všechny ostatní administrativní pozice spadají do podpůrného týmu a jsou hrazeny z paušálních nákladů.