FAQ

Je dán konkrétní způsob setkání ISAB, je případně možné i on-line setkání? Je stanovena sankce za neuskutečnění schůzky ISAB?

Ano, je možné realizovat i on-line jednání ISAB. Jednání se musí realizovat alespoň jednou za rok, odvody jsou uvedeny v PA.