FAQ

Je 20% limit stanoven pouze na kapitolu rozpočtu projektu „Budovy a stavby“, anebo pro celou aktivitu č. 5 Modernizace a upgrade infrastruktury?

Limit se vztahuje na příslušnou kapitolu rozpočtu, nikoliv na celou aktivitu.