FAQ

Jakým způsobem žadatel stanovuje částku na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu?

Částku na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, žadatel stanovuje výhradně za pomoci přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále jen „kalkulačka“). Pro pozice, které mají být součástí administrativního týmu, žadatel stanoví v kalkulačce plánovanou výši úvazku. Na základě zadaných hodnot o úvazcích kalkulačka vypočítá částku v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“. Dále kalkulačka za pomocí údaje o počtu kalendářních měsíců realizace projektu vypočte celkovou výši jednorázové částky.

Výše jednorázové částky musí být adekvátní (přiměřená) vzhledem k rozsahu a věcnému pojetí odborných aktivit projektu. Výši jednorázové částky lze v kalkulačce ovlivnit výhradně pomocí výše úvazků jednotlivých administrativních pozic.