FAQ

Jakým způsobem vyplnit obory a hlavní oborovou skupinu v žádosti o podporu u výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI?

Hlavní oborová skupina je definována PpŽP – specifická část a tu žadatel uvede do pole Studie proveditelnosti, kap. 3 s názvem „Hlavní oborová skupina projektu, jak je definováno v PpŽP – specifická část“ (dle verze 2 vzoru Studie proveditelnosti), či do pole „Hlavní obor projektu dle Stromu odborností a oborů OP JAK“ (dle verze 1 vzoru Studie proveditelnosti).

Žadatel dále ve studii proveditelnosti, kap. 3 vyplňuje relevantní vedlejší obory (nikoliv již oborové skupiny) žádosti o podporu a to tak, aby oborově podchytil zaměření žádosti o podporu/výzkumných záměrů.

V ISKP21+ pak žadatel uvede výčet všech zvolených oborů, a to bez ohledu na rozlišení, zda se jedná o obor hlavní (spadající do hlavní oborové skupiny) nebo vedlejší.