FAQ

Jakým způsobem vybírat konkrétní pracovníky vyjíždějící/přijíždějící na mobility, je nutné např. výběrové řízení?

Výzvou ani navazující dokumentací žádný konkrétní předepsaný způsob výběru pracovníků pro mobility definován není, je čistě v kompetenci příjemce. Nicméně je vždy nutné dodržet omezení daná výzvou a její navazující dokumentací (např. min. úvazek, vyloučení pracovníci z mobilit – odborný manažer projektu a vedoucí výzkumných záměrů).