FAQ

Jakým způsobem se zapisují zrealizované jednotkové náklady mobilit do soupisky výdajů v ISKP21+?

Zrealizované jednotkové náklady mobilit příjemce vykazuje pomocí soupisky jednotek / jednorázových částek. Do soupisky jednotek /jednorázových částek příjemce vyplňuje název subjektu (příjemce/partnera), číslo položky rozpočtu a počet jednotek. Cena jednotky je předvyplněna automaticky a je shodná s cenou jednotky uvedenou v rozpočtu projektu (blíže viz také Uživatelská příručka MS2021+ „Zpracování žádosti o platbu v ISKP21+, kapitola 2.4.6). Vzhledem k tomu, že položky rozpočtu pro mobility jsou agregované, tj., položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – příjezdy“ obsahuje sumu prostředků za příjezdové mobility a položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – výjezdy“ obsahuje sumu prostředků za výjezdové mobility, je vhodné u těchto položek stanovit v rozpočtu projektu cenu jednotky ve výši „1 Kč“ a počet jednotek stanovit ve výši alokovaných prostředků položky. Tímto je zabezpečeno, že na soupisce jednotek / jednorázových částek bude možné vykázat jakoukoliv dosaženou částku zrealizovaných jednotkových nákladů. V případě, že příjemce nemá v rozpočtu projektu u položek mobilit stanovenou cenu jednotky ve výši „1 Kč“ lze upravit výši ceny jednotky a počet jednotek prostřednictvím nepodstatné změny finančního charakteru.