FAQ

Jakým způsobem probíhá vykazování výdajů hrazených z jednorázové částky na administrativní tým?

Jednorázová částka na administrativní tým je jednou z metod zjednodušeného vykazování výdajů, což znamená, že příjemce pro prokázání těchto výdajů nedokládá např. pracovní smlouvy/dohody, výkazy práce, výstupy ze mzdového systému (mzdové listy, výplatní pásky apod.), doklady o úhradě a zaúčtování, tzn. že zde neprobíhá dokladování tak, jako u výdajů přímých. Příjemce pouze zahrne do žádosti o platbu dílčí plnění jednorázové částky dle výpočtu, který je blíže uveden v kap. 8.2.1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.