FAQ

Jakým způsobem může žadatel doložit požadavky na kvalifikační předpoklady u neobsazených pozic?

Požadavky na kvalifikační předpoklady mohou být popsány buď přímo ve Studii proveditelnosti, nebo je možné se ve Studii proveditelnosti odkázat na samostatnou přílohu žádosti o podporu (obdobně jako jsou přiložena CV). Přiložená CV/výběrová kritéria nejsou součástí limitu 100 stran Studie proveditelnosti.