FAQ

Jakým způsobem má být u indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních dokladována vazba na daný projekt?

Dokládá se kopií grantové žádosti, ze které musí jednoznačně vyplývat, že do projektu je zapojen alespoň jeden člen odborného týmu a je zde prokazatelná souvislost s výzkumným zaměřením podpořeného projektu OP JAK. Viz PpŽP – specifická část, kapitola 7.8 Monitorování a dokladování indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních.