FAQ

Jakým způsobem bude prokázáno, že došlo k úspěšné realizaci aktivity in-kind příspěvek?

Aby byla aktivita považována za úspěšně dokončenou, je nutné doložit kopii dokladu o zařazení do majetku přijímající infrastruktury. Není-li zařazení in-kind příspěvku do majetku přijímající infrastruktury z objektivních důvodů nezávislých na příjemci možné, dokládá se potvrzením o nemožnosti zařazení příspěvku do majetku přijímající infrastruktury, obsahujícím potvrzení o jeho budoucím využití.