FAQ

Jaký je způsob nápočtu indikátoru 244 021 Počet přímo ovlivněných osob EFRR intervencí a jakým způsobem bude tento nápočet prokazován?

Indikátor zachycuje počet osob v zaměstnaneckém poměru s institucí žadatele nebo partnera, podílejících se na činnosti modernizovaného pracoviště, tedy počet těch osob, jejichž pracovní činnost je dotčena modernizací daného výzkumného pracoviště. Započítáváni jsou výzkumní a techničtí pracovníci VVI, kteří využívají modernizované vybavení (realizace výzkumu, příprava vzorků pro uživatele apod.), ostatní pracovníci (např. zaměstnanci zajišťující školení uživatelů infrastruktury), případně administrativní pracovníci VVI, kteří se na provozu modernizovaného/nového vybavení podílí.

V rámci indikátoru nejsou započítáváni uživatelé velké výzkumné infrastruktury, a to včetně uživatelů, kteří jsou zaměstnanci hostitelské/partnerské instituce VVI.

Nápočet těchto osob je možný až po zahájení provozu daného pracoviště a aktuální hodnoty budou následně vykazovány v rámci ZoR a ZZoR. Předpokládanou cílovou hodnotu indikátoru žadatel stanoví a popíše na základě kvalifikovaného odhadu v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.

Vykazování indikátoru bude doplněno soupiskou dotčených pracovníků, která bude obsahovat jméno, název organizace a pracovní pozici. Vzor této soupisky bude zveřejněn. Ke kontrole na místě pak budou předkládány i pracovní smlouvy