FAQ

Jaký je postup v případě, že v průběhu fyzické realizace projektu zaměstnanec, který byl vykázán v indikátoru 244 021 (osoba, která je ovlivněna EFRR intervencí) ukončí pracovní poměr s institucí příjemce/partnera? Bude vykazovaná hodnota indikátoru za dané monitorovací období snížena?

Nebude. Indikátor je vykazován kumulativně a zachycuje všechny osoby, jejichž pracovní činnost je intervencí dotčena. Započítány tedy budou i osoby, které v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti ukončí pracovní poměr s dotčenou VO, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nahrazeny novým pracovníkem. V případě že osoba, která ukončí pracovněprávní vztah s příjemcem/parterem, bude nahrazena novým pracovníkem, započítá se do dosaženého hodnoty indikátoru i tento nový pracovník..