FAQ

Jaké doklady je potřeba doložit k mobilitě-příjezdy?

Výčet dokumentů, jimiž příjemce prokazuje dosažení výstupu (realizaci mobility), je uveden v SPpŽP, kap. 8.2.2.