FAQ

Jak v rozpočtech neosobních výdajů zohlednit předpokládanou inflaci v budoucích letech, když průzkumy trhu vychází z aktuální hladiny a k realizaci bude docházet s podstatným odstupem až do roku 2028?

Navýšení rozpočtových položek o předpokládanou inflaci není přípustné. Jednotková cena musí být v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.