FAQ

Jak rozsáhlé zkušenosti je třeba doložit u Odborného manažera projektu, aby splnil požadavek „doložitelné zkušenosti s řízením mezinárodního týmu obdobného rozsahu“, resp. jak je definován „mezinárodní tým obdobného rozsahu“?

Konkrétní rozsah zkušeností pro tuto pozici není stanoven. Tento požadavek má za cíl zajistit, aby byl projekt řízen osobou, která bude mít odbornou zkušenost z řízení projektu v obdobném rozsahu, v jakém je předložen do výzvy Špičkový výzkum. Celková kvalifikace a zkušenosti pro danou pozici jsou předmětem věcného hodnocení. Ve studii proveditelnosti je vždy prostor na případný komentář k obsazení pozice.