FAQ

Jak řešit situaci, kdy bude v žádosti o podporu naplánováno zahájení realizace projektu tak, aby výzkumný pracovník – junior splňoval podmínku 7 let a následně se zdrží hodnocení celé výzvy a podmínka tak nebude naplněna?

Žadatel do žádosti o podporu uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu, které není navázáno na délku hodnoticího procesu. Splnění podmínky 7 let se pak posuzuje právě k tomuto datu.