FAQ

Jak řešit návaznost žádostí na strategické dokumenty, když současné strategie jsou schválené a projednané s MŠMT na 2021–2025 (a k období 2026+ nejsou zatím podrobnější informace) a realizace ESF/ERDF půjde za tento horizont?

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým záměrem VŠ aktuálním v době podání žádosti.