FAQ

Jak postupovat v případě, že jsme zapomněli v první zprávě o realizaci vykázat personální šablonu? Když ji vyplníme do Kalkulačky šablon ZoR, vidíme, že nesouhlasí počty jednotek a částky za jednotlivé zprávy o realizaci s částkami žádosti o platbu v IS KP21+.

Personální šablonu je možné vykázat ve druhém nebo třetím sledovaném období zpětně i za první sledované období. Produktivní hodiny pracovníka vyplňte skutečně od měsíce zahájení práce pro projekt, i když spadá do prvního sledovaného období.

V tom případě však opravdu dojde k nesouladu částek zobrazených na listu Souhrn v poli „ZoR č. 1“, sloupec „celkem“ oproti verzi Kalkulačky šablon ZoR doložené v první zprávě o realizaci a také na listech MŠ/ZŠ. Tento stav bude ze strany ŘO akceptován. Příjemce při vyplňování údajů ve druhé zprávě o realizaci v IS KP21+ uvede na záložku „Aktivity“ celkový součet jednotek (= produktivních hodin) za první a druhé sledované období.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.