FAQ

Jak je definován zástupce aplikační sféry v ISAB? Je to někdo ze soukromé firmy (např. vedoucí vývoje), nebo se může jednat o vědce věnujícího se aplikovanému výzkumu ve veřejné instituci?

Jedná se o pracovníka se zkušenostmi s přenosem výzkumných výsledků do praxe, působení v soukromé firmě není podmínkou.