FAQ

Jak dokládat nárok na příspěvek na rodinu?

Přesný výčet dokumentů není specifikován, je tedy na příjemci, jak konkrétně tento nárok prokáže. Může se jednat například o oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, rodný list dítěte apod. Tyto dokumenty budou předmětem kontroly na místě.