FAQ

Indikátor 510 172 Počet osvětových akcí: V rámci projektu plánujeme aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, které jsou primárně zaměřeny na podporu dětí a žáků, okrajově však do aktivity budou zapojeni i rodiče, případně veřejnost (naučná stezka apod.). Chápeme prosím správně, že pokud bude do aktivity zapojeno více cílových skupin, je třeba zvolit tento indikátor?

Pokud do realizované aktivity zapojíte více cílových skupin současně, je potřeba zvolit jmenovaný indikátor. Indikátor 510 172 si žadatel volí ale také v případě, že aktivita bude určena jen pro jednu cílovou skupinu – viz kap. 7.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kde je v tabulce ve sloupci Specifikace pro výzvu u tohoto indikátoru „u více cílových skupin projektu současně, nebo určené pouze pro cílovou skupinu rodiče, nebo pouze pro cílovou skupinu veřejnost, nebo pouze pro cílovou skupinu ostatní aktéři ve vzdělávání“.