FAQ

Indikátor 508 102 Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ: Jak je to s nastavením cílové hodnoty, resp. vykázáním hodnoty tohoto indikátoru? Je potřeba počítat s tolerancí, kdyby došlo k zániku některých subjektů nebo kdyby se některé subjekty nezapojily více něž 1x do aktivit projektu, což by bylo těch 70 % škol podle IZO? Indikátor se bude vykazovat podle IZO nebo RED IZO?

Lze doporučit, aby se cílová hodnota nastavila s určitou tolerancí, a pak je třeba takto zvolenou hodnotu v popisu indikátoru zdůvodnit. Nelze ovšem klesnout pod hodnotu 70 % zapojených škol ze všech škol v území. Tuto hranici je třeba držet po celou dobu realizace projektu. Obdobně to bylo v předchozích výzvách na MAP. Indikátor se bude vykazovat dle IZO.