FAQ

Indikátor 508 102 Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ: Budou se do tohoto indikátoru započítávat školy (dle IZO), které byly zapojeny do aktivit projektu a byly podpořeny dlouhodobějšími opakovanými intervencemi? Co je myšleno dlouhodobějšími opakovanými intervencemi?

Ano, budou. Dlouhodobější intervence znamená opakované zapojení školy do do aktivit, které projekt realizoval. Za dlouhodobější intervenci tedy není možné považovat účast pouze jednou na jedné aktivitě (např. účast učitelů školy pouze na jednom semináři organizovaném projektem).