FAQ

Indikátor 210 171 – jakým způsobem prokázat, že se jedná o akci pro cílovou skupinu mimo realizační tým? Příjemce oslovil potenciální účastníky mimo realizační tým, nicméně jejich účast na akci nebyla v dostatečné míře. Je toto relevantním důvodem, proč na prezenční listině jsou taktéž pracovníci z realizačního týmu?

Monitorovací indikátor 210 171 – Počet uspořádaných akcí je primárně zaměřen na účastníky cílové skupiny mimo realizační tým. Pokud je doložena prezenční listina, ze které je patrné, že je akce zorganizována primárně pro veřejnost, a nikoliv pro realizační tým, je toto prokázání dostačující. Případné nejasnosti v této oblasti budou řešeny ze strany ŘO odpovídajícím dotazováním, kdy odpovědi je ze strany příjemce vhodné podložit relevantní doprovodnou dokumentací (např. konkrétní oslovení potenciálních účastníků – doporučujeme vždy vést formou písemné komunikace). Podstatné je, aby akce nebyla organizovaná pouze pro účastníky z organizace příjemce a partnera.