FAQ

Genderové principy v instituci, které budeme popisovat v rámci studie proveditelnosti, se vztahují k instituci žadatele, nebo za každý zapojený subjekt projektu?

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.