FAQ

Dostala se k nám informace, že akční plány musí být vytvořeny na kalendářní roky, nikoli školní roky. Od projektu MAP I tvoříme akční plány na školní roky, případně pololetí (koresponduje to se životem škol). Nehledě na to, že v navazujícím projektu MAP z OP JAK je školní rok pro tvorbu akčních plánů stanoven jako povinný (nebudou akceptovány plány na kalendářní rok). Pokud je v současném projektu budu tvořit na kalendářní rok, tak v projektu MAP OP JAK nebude zaručena ona „návaznost“. Akční plány tak, jak je máme zpracované zahrnují kalendářní roky 2023, 2024, 2025. S ohledem na výše uvedené argumenty nám připadá tvorba a schválení akčních plánů na školní roky jako logický krok, což bylo schváleno i ze strany Řídícího výboru. Tímto Vás prosím o závazné stanovisko, zda je možné mít akční plány vytvořené na školní roky (v projektu MAP III).

Akční plány tvořené v projektu MAP III a odevzdané nejpozději v závěrečné zprávy o realizaci musí pokrýt leden–prosinec 2023, leden–prosinec 2024 a leden–prosinec 2025. Lze akceptovat, že si někdo může akční pány pro své potřeby rozdělit na jednotlivé školní roky. Nicméně v odevzdaných materiálech (a to i jako příloha žádosti o podporu do výzvy č. 17 APU-MAP) musí být dohledatelné pokrytí (resp. naplánování aktivit)  na všechny měsíce let 2023, 2024 a 2025).