FAQ

Do přílohy Realizační tým je dle sloupce C možné uvést i pozice hrazené z paušálních nákladů – tedy podpůrný tým. Administrativní tým pak bude hodnocen v rámci hodnotícího kritéria V2.1.1 Struktura a velikost administrativního týmu. Pokud kvůli hodnocení do přílohy Realizační tým uvedeme i pozice hrazené z paušálu, budou v realizaci podléhat ŽoZ?

Možnost hrazení některých pozic z paušálních nákladů je v příloze Realizační tým pro případ, kdy by se žadatel rozhodl hradit některé z pozic odborného týmu z paušálních nákladů či jiných zdrojů. Stále platí informace, že pozice spadající do podpůrného týmu projektu nejsou v příloze Realizační tým uváděny a nejsou předmětem hodnocení. Tím pádem v průběhu realizace projektu ani nepodléhají ŽoZ.