FAQ

Dle PpŽP, specifická část, výzva SA+, je v kap. 7.10 udržitelnost nastavena takto: Pro projekty této výzvy je stanovena doba udržitelnosti v délce 1 roku, která začíná dnem následujícím po skutečném datu ukončení fyzické realizace projektu. V prezentace bylo nyní vyjádřeno, že udržitelnost začíná dnem přepnutí do stavu finančně ukončeno ze strany ŘO. Co tedy platí?

Platí informace, která je uvedena v PpŽP – specifická část na str. 69: „Pro projekty této výzvy je stanovena doba udržitelnosti v délce 1 roku, která začíná dnem následujícím po skutečném datu ukončení fyzické realizace projektu.