FAQ

Co když máme v projektu OP VVV ve Studii proveditelnosti slíbené články do udržitelnosti, ale nejedná se o prodloužení povinného indikátoru do doby udržitelnosti. Musíme taktéž články vykazované v OP VVV a OP JAK dělit?

Podílově se započítávají pouze publikace, které jsou stanovené jako závazné hodnoty projektu v OP VVV, tj. jejich nenaplnění je pod sankcí. Tzn. hodnoty publikací, které byly stanoveny pro období udržitelnosti projektu OP VVV a nejsou „odloženým závazkem“ realizace projektu OP VVV, není nutné dělit mezi MI OP JAK a OP VVV.